Read lord morgryn Novels

Completed
Supreme Lord's order

Supreme Lord's order

Three feet green blade is cold, protecting the beautiful mountains and rivers of H country! He had fought for five years and swept over the six kingdoms, but unexpectedly received the news that his wife was humiliated and his daughter was dying.
Completed
A son-in-law and a Supreme Lord

A son-in-law and a Supreme Lord

Six years ago, the whole family was destroyed. Six years later, he was already a Supreme Lord. He didn't know he had a daughter until he made a phone call. He was so angry that he went back to his hometown to look for his wife, but he knew that his daughter was buried alive and his wife was in danger
Completed
A lifetime war lord

A lifetime war lord

Five years ago, he was an unknown person, but he was killed by a villain; Five years later, he was a war lord who protected his country, but unexpectedly received his wife's last words. In a fit of anger, he led one hundred thousand subordinates back to the city to protect his wife and children from any harm.
Ongoing
The Mafia Lord Kiss R-18

The Mafia Lord Kiss R-18

Si Winter Angeles ay isang masunurin ,mabait ,maganda at may magandang pangangatawan Siya ay nag- iisang anak Ng pinakamayaman sa kanilang probinsya, kinse anyos palang Siya Ng mamatay Ang kanyang MgA magulang dahil sa Isang aksidenteng nangyari sa kanyang MgA magulang. Tinulungan Siya Ng kanyang tiyahin na maayos Ang libing Ng kanyang mgA magulang, Pagkatapos Ng libing ay biglang nagbago Ang pakikitungo sa kanya Ng tiyahin. Ginawa Nila siyang alila o' katulong sa mismong Bahay Nila, May tatlong anak na puro babae Ang tiyahin at kasalukuya'ng nakatira Sila lahat sa kanilang Bahay,at ginawang alila. Mayaman Ang kanyang MgA magulang ngunit dahil sa gahaman Niyang tiyahin ay Wala ni singko'ng duling Ang napunta sa kanya, Kahit Ang tangi'ng alala Niya sa kanyang yumaong mga magulang ay kinuha din Ng tiyahin,at ginawang katulong Kasama Ang mgA anak nito . Pinapagawa lahat Ng trabaho sa kanya,kahit Ang paglalaba Ng kanilang maruruming damit ay sa kanya pinapagawA,Pinagluluto Niya Ng pagkain Ang mgA ito,Halos Hindi na Siya makakain Ng maayos dahil Wala silang itinitirang pagkain,Nag - titiis na lamang Siya sa tira-tirang pagkain, Kahit gusto na Niyang Iwan Ang Ang kanilang Bahay ,ngunit Hindi Niya magawa dahil sa masasayang alala Nila Ng kanyang mgA magulang . Isang araw naglilinis Siya sa dati Niyang silid na kwarto na Ng kanyang pinsa'ng si Mona ,Nasagi Niya Ang maliit na box na nakapatong sa ibabaw Ng cabinet habang Siya ay nagpunas kaya nahulog ito,namukhaan Niya Ang nawawalang kwintas na regalo sa kanya Ng yumaong mga magulang noong huling kaarawan Niya, Napaupo na lamang Siya sa kama dahil sa Galit Niya sa kanyang pinsan habang naglalandasan Ang kanyang MgA luha,Pumasok Ang kanyang pinsa'ng si Mona at tinanong Siya kung bakit hawak Niya Ang kwintas daw nito,tiningnan lamang Niya Ng nakakamatay Ng tingin , Gusto Niyang sugurin at isampal sa pagmumukha Ng pinsan na sa kanya Ang kwintas na iyon ngunit pinigilan lamang niya Ang sarili dahil Hindi Niya Gawain Ang makipag- away. ,Ang Hindi Niya napaghand
See All

Hot Tags

aphmau my inner demonscookie run kingdom memescharli sucking on her stomachdepends on reputationguarddragonborn eyesecho of love novelfinn x ferngood enemies to lovers booksgallade x gardevoirgumball x nicolehuggy wuggy humanindian love storyi shit my pants in spanishjake tapper novellight novel nedirlink novelmy precious wife novel hunter jacksonminecraft mutant zombiemirabel x camilomonty x roxymonse and cesar fanfiction pregnantnovel by jack kerouacpoor woman rich mansofie dossi and dom bracksasuke and naruto gifthe letter horror visual novelthe alpha kings belovedwho is narutos sister1973 judy blume novel7 minutes eren fanfiction